ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00
ARGO-FILM od roku 1959 należy do pionierów realizujących swoja misję stworzenia ekologicznych systemów zagospodarowania odpadów niebezpiecznych powstających, na co dzień w Państwa firmach i domach.

 

ARGO-FILM to pół wieku tradycji ukoronowanej wieloma nagrodami i wyróżnieniami za swój wkład i osiągnięcia w gospodarce odpadami oraz edukacji ekologicznej.W tym czasie wyrobiliśmy sobie opinię solidnego i poważnego partnera, na którym zawsze można polegać. Współpracujemy zarówno z małymi, średnimi jak i dużymi przedsiębiorstwami. Spełniając oczekiwania naszych klientów docieramy do nich w najbardziej odległe zakątki naszego kraju.

AKTUALNOŚCI

 09.07.2018 Informujemy, że  otrzymaliśmy  nową decyzję na zbieranie i przetwarzanie odpadów . Decyzja jest do pobrania w zakładce   „do pobrania” .

01.02.2018 Rejestr wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami W dniu 24 stycznia 2018 r. Minister Środowiska ogłosił w Monitorze Polskim komunikat o utworzeniu rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 21 ze zm.).

22.08.2016 r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia na zakup wózka jezdniowego podnośnikowego lub/i innego urządzenia samojezdnego służącego ograniczeniu obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

22.08.2016 r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia na wykonanie pomiarów stężeń i natężeń szkodliwych czynników, występujących w miejscu pracy

22.08.2016 r ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące realizacji zamówienia na zakup i instalacje urządzeń i elementów wentylacji ogólnej nawiewno-wywienej

10.05.2016 Działając w imieniu podmiotów zrzeszonych w Klastrze Gospodarki Odpadowej i Recyklingu, w oparciu o art. 7 ust 2 ustawy z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz.U. z 2012 r. poz. 392), zwracamy się z uprzejmą prośbą do Rządu RP o podjęcie niezwłocznych działań mających na celu usprawnienie działalności branży i rynku zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (dalej: ZSEE). Wesprzyj naprawę systemu –poprzyj naszą petycję !!!

    http://www.petycjeonline.com/takdlanaprawyzsee

 


Od 01.02.2016 ruszamy ze skupem PODZESPOŁÓW ELEKTRONICZNYCH

                CO KUPUJEMY

 

        

02.01.2016 Niekompletny sprzęt tylko w wyznaczonych punktach Tylko zakłady przetwarzania, punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w gminie oraz odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości będą mogli zbierać niekompletne elektroodpady oraz ich części. Takie rozwiązanie ma minimalizować nielegalny demontaż zużytego sprzętu w celu sprzedaży pewnych jego elementów np. do punktów skupu złomu i uzyskiwania z tego procederu korzyści finansowych.

 

 

Nasi Partnerzy