ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Przemysł

Każdy podmiot wytwarzający odpady ma obowiązek zadbać o prawidłowe ich unieszkodliwienie

Zagospodarowujemy odpady z przemysłu:

OBRÓBKA METALI

 • emulsje lub kąpieli odtłuszczających, Np. po ultrafiltracji                          
 • kąpiele trawiące
 • kąpie fosforyzujących
 • ścieki po szlifowaniu ,toczeniu

GALWANIKA

 •  utylizacja ścieków   kwaśno- alkaliczne, Ścieki cyjankowe, Ścieki chromowe,

PRZEMYSŁ TEKSTYLNY

 • utrwalaczy, wywoływaczy i odbielaczy
 • wody z mycia wałków drukarskich i ramek
 • farby drukarskie z wody z mycia
 •  zanieczyszczeń organicznych ze ścieków stanowiących obciążenie         
 • klejów z wody z mycia

PRZEMYSŁ OBRÓBKI LAKIERÓW                                                     

 • lakiery z kabin natryskowych                                      
 • kąpiele fosforyzujących i odtłuszczających   

PRZEMYSŁ SPOŻYWCZY

 •  ścieki z mleczarni
 •  

SKŁADOWISKA ODPADÓW

 •  wody pościekoe, np. po odwróconej osmozie

BIOGAZOWNIE

 • Odcieki składowiskowe

Przejmujemy pełna odpowiedzialność za powierzony nam odpad. Współpraca z naszą firmą świadczy o poprawnej polityce środowiskowej w Państwa firmie.