ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Poligrafia

Oferujemy pełną obsługę zakładów poligraficznych.                                       

 • odpady z farb, lakierów, klejów szlamy z usuwania farb i lakierów
 • wywoływacze do płyt offsetowych
 • wywoływacze, utrwalacze i błony z naświetlarni
 • opakowania z tekstyliów , czyściwa, sorbenty
 • płyty offsetowe
 • odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, metalu, papieru i inne
 • tonery, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
 • oleje przepracowane
 • świetlówki
 • na podstawie umów z importerami odbieramy opakowania kaucjonowane i zwracamy kwoty kaucyjne

 ponadto oferujemy:

 • pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów
 • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (25, 60, 150, 200, 500,1000 litrów).
 • odpady odbieramy naszym transportem                                     

SPRAWOZDAWCZOŚĆ, DOKUMENTACJA, w zakresie ochrony środowiska, m.in:

 • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
 • opracowywanie planów gospodarki odpadami
 • prowadzenie opłat emisyjnych
 • przygotowanie rocznego raportu o do Marszałka Województwa

 

Współpraca z ARGO-FILM zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarowania odpadami.