ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Medycyna i farmacja

                                                    

Pełna obsługa pracowni rtg                                        

  • odbiór zużytej fotochemii
  • odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych: błony płaskie, radiogramy, opakowania z tworzyw sztucznych, z metalu szkła, tektury,
  • odbiór opakowań kaucjonowanych i zwrot kaucji 
  • odbieramy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

ARGO-FILM przeszło 40 lat zajmuje się unieszkodliwianiem odpadów fotochemicznych, powstających m.in. w laboratoriach RTG. Nasze wieloletnie doświadczenia zostało potwierdzone licznymi nagrodami oraz otrzymaniem certyfikatu zarządzania jakością ISO 9001, ISO 14001.

Wiodąca pozycja w branży została przypieczętowana współpracą z potentatami przemysłu fotochemicznego. Na mocy porozumień z importerami argo-film odbiera opakowania kaucjonowane i zwraca kwoty kaucyjne.

Sprawozdawczość i ewidencja

  • prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
  • opracowywanie planów gospodarki odpadami
  • prowadzenie opłat emisyjnych
  • przygotowanie rocznego raportu o do Marszałka Województwa

 

Współpraca z ARGO-FILM zapewni Państwu wygodę i pełne bezpieczeństwo prawne w dziedzinie gospodarowania odpadami.

 

Ponadto

  • pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów
  • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (20, 60, 200, 1000 litrów).