ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Fotografia

PEŁNA OBSŁUGA FOTOLABORATORIÓW: 

  • odbiór zużytej fotochemii 
  • odbiór odpadów opakowaniowych i poużytkowych: zdjęcia, kasetki, opakowania z tworzyw sztucznych, baterie, aparaty jednorazowe, 
  • odbiór opakowań kaucjonowanych i zwrot kaucji 
  • użyczamy specjalistyczne pojemniki na odpady ciekłe (25, 60, 200, 1000 litrów), 
  • odbieramy odpady naszym transportem

                                                                 a ponadto:
- prowadzenie pełnej ewidencji odpadów
- opracowywanie planów gospodarki odpadami
- prowadzenie opłat emisyjnych
- przygotowanie rocznego raportu do Marszałka Województwa
- pomoc przy oznakowaniu miejsca gromadzenia odpadów