ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Historia

                                            Historia firmy

                                                                                                                                                                                                 Powstała w 1959 roku Spółdzielnia Pracy "Argo - Film" jest kontynuatorką działalności Spółdzielni Pracy Kino-Film, która od 1957 zajmowała się odbiorem, wykorzystywaniem i unieszkodliwianiem opadów fotochemicznych. Nikt wtedy nie myślał o tego typu poczynaniach i dlatego możemy mówić o pionierskiej roli firmy, w początkach działań ekologicznych obejmujących odpady niebezpieczne. 

Oprócz działalności produkcyjnej, spółdzielnia Argo - Film prowadziła działalność kinową. Kina np. Albatros, Mewa, Kos, Czajka w Warszawie lub w innych miastach należały do spółdzielni. Były to zarówno kina stałe i ruchome, prowadzące działalność, na terenach sięgających, aż do wschodnich granic kraju. Ta istotna ze względu na mały, w tamtych czasach, zasięg telewizji działalność oświatowa i edukacyjna była dofinansowywana z działalności produkcyjnej firmy. 

Aktualnie Argo - Film skupia się na recyklingu odpadów pochodzących z zakładów fotograficznych, pracowni rentgenologicznych i z zakładów poligraficznych.

Firma posiada 7 oddziałów na terenie kraju w Nadarzynie, Tarnowie, Lublinie, Łodzi, Wrocławiu, Lubaniu i Mławie. Firma Argo - Film odbiera od klientów wszystkie opady powstające w procesach fotochemicznych, pozostawiając im stosowne karty odbioru odpadu, zgodne z obowiązującą Ustawą. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, zwracamy poniesione koszty z tytułu opłat kaucyjnych realizując postanowienia Ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. 

Spółdzielnia dysponuje 16 samochodami ciężarowymi z atestowanymi pojemnikami do przewozu chemikaliów. Pojazdy te spełniają wymogi ADR. Utylizacja i recykling są realizowane za pomocą specjalistycznej aparatury. Kompleksowa działalność Argo - Filmu to wygoda i bezpieczeństwo klienta i środowiska. 

Nasze wieloletnie doświadczenie zostało potwierdzone otrzymaniem w 2015 roku certyfikatów ISO  ISO 14001.