ARGO-FILM WROCŁAW Zakład nr. 6
50-514 Wrocław , ul. Międzyleska 6D

tel/fax [0-71] 79 44 301
tel. kom. 0605 317 066, 0601 773 541
w godz: 8:00 - 16:00

Oznakowanie substancji

Według przepisów ochrony środowiska każdy zakład, w którym znajdują się odpady niebezpieczne, jest zobowiązany posiadać wyznaczone miejsce do magazynowania tych odpadów.

Nasi pracownicy pomogą Państwu odpowiednio zabezpieczyć i oznakować miejsce składowania odpadów niebezpiecznych. Dostarczamy tablicę ostrzegawczą - informującą o środkach bezpieczeństwa i udzielaniu pierwszej pomocy.